Zorunlu Staj ve Teknik Seçmeli Staj

Stajın genel amacı eğitim öğretim boyunca kazanılan teorik bilgilere ek olarak öğrencilerin pratik bilgi ve tecrübesinin geliştirilmesi, kazanılan bilgilerin sektördeki kullanımı hakkında bilgi ve deneyim kazandırılmasıdır.

Enstitümüzde bulunan 18 lisans programının müfredatlarında, zorunlu staj ve teknik seçmeli staja ilişkili süreçlerin Bölümler özelinde yürütülme araçları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir (Detay bilgilere Bölümlerin internet sayfalarında yer verilen lisans müfredatlarından ulaşılabilir) .

Bu tabloya yansıtılan özetin, 2022-2023 Akademik yılı için geçerli olduğunu ve müfredatların her yıl yenilenebiliyor olması sebebiyle, takip eden Akademik yıl için değişiklik olabilmektedir. Bu değişiklikler  İYTE’li öğrencilerin, küresel eğitim-öğretim eğilimleri ile paralel olarak, teknik seçmeli ders sayı ve içeriklerinin çeşitlendirilmesi ve sanayi ile birlikte yürütülen süreçlerin artırılması yönündedir.

 

Program Adı Uygulanan Bölüm Adı Açıklama
 

 

 

 

Zorunlu Staj    

Bilgisayar Müh.  

İYTE’li öğrencinin 4. ya da 6. yarıyıl sonu yaz döneminde yaptığı ve staj kabulünü yapan firma değerlendirmesi, vb. kriterler çerçevesinde başarı durumunun belirlendiği staj türüdür. Süresi, 20-40 işgününü kapsayabilmekte ve Bölümler arasında farklılık göstermektedir. Bazı bölümlerimin müfredatlarında yer alan Zorunlu Staj dersi sayısı birden fazladır.

Biyomühendislik
Çevre Müh.
Elektronik Ve Haberleşme Müh.
Enerji Sist. Müh.
Gıda Müh.
İnşaat Müh.
Kimya Müh.
Makina Müh.
Malzeme Bilimi Ve Müh.
Fotonik
Kimya
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Endüstriyel Tasarım
Mimarlık
Şehir Bölge Planlama
 

 

 

Teknik Seçmeli Staj

 

Fizik

 

 

Sadece teknik seçmeli staj dersi olan bölümler listelenmiştir.

İYTE’li öğrencilerin, bağlı oldukları bölüm müfredatında yer alması durumunda, Zorunlu Staj derslerinin yanı sıra kayıtlanabildikleri bir derstir.

Matematik