Zorunlu Staj ve Teknik Seçmeli Staj

Stajın genel amacı eğitim öğretim boyunca kazanılan teorik bilgilere ek olarak öğrencilerin pratik bilgi ve tecrübesinin geliştirilmesi, kazanılan bilgilerin sektördeki kullanımı hakkında bilgi ve deneyim kazandırılmasıdır.

Enstitümüzde bulunan 18 lisans programının müfredatlarında, zorunlu staj ve teknik seçmeli staja ilişkili süreçlerin Bölümler özelinde yürütülme araçları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir (Detay bilgilere Bölümlerin internet sayfalarında yer verilen lisans müfredatlarından ulaşılabilir) .

Bu tabloya yansıtılan özetin, 2022-2023 Akademik yılı için geçerli olduğunu ve müfredatların her yıl yenilenebiliyor olması sebebiyle, takip eden Akademik yıl için değişiklik olabilmektedir. Bu değişiklikler  İYTE’li öğrencilerin, küresel eğitim-öğretim eğilimleri ile paralel olarak, teknik seçmeli ders sayı ve içeriklerinin çeşitlendirilmesi ve sanayi ile birlikte yürütülen süreçlerin artırılması yönündedir.

Program Adı Uygulanan Bölüm Adı  
 

 

 

 

 

Zorunlu Staj

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ  

 

 

İYTE’li öğrencinin, 20-40 işgünü kapsayacak şekilde 4. yada 6. yarıyıl sonu, yaz döneminde, yaptığı ve gereklilikleri sağlaması, staj kabulünü yapan firma değerlendirmesi, vb  kriterler çerçevesinde başarı durumunun belirlendiği staj türüdür.

BİYOMÜHENDİSLİK
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ
FOTONİK
KİMYA
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
ENDÜSTRİYEL TASARIM
MİMARLIK
ŞEHİR BÖLGE PLANLAMA

 

Bu tabloya yansıtılan özetin, 2022-2023 Akademik yılı için geçerli olduğunu ve müfredatların her yıl yenilenebiliyor olması sebebiyle, takip eden Akademik yıl için değişiklik olabilmektedir. Bu değişiklikler  İYTE’li öğrencilerin, küresel eğitim-öğretim eğilimleri ile paralel olarak, teknik seçmeli ders sayı ve içeriklerinin çeşitlendirilmesi ve sanayi ile birlikte yürütülen süreçlerin artırılması yönündedir.

 

Teknik Seçmeli Staj

FİZİK  

İYTE’li öğrencilerin zorunlu stajlarına ek olarak kayıtlanabildikleri bir derstir.

FOTONİK
MATEMATİK