CO-OP Stajı

Ortak Eğitim Yönergesi

Bu ders kapsamında her yarıyıl başında iki hafta boyunca ortak eğitim fayda ve çıktıları, denetleme ve uygulamanın değerlendirme süreçleri öğrencilere yerleşkede anlatılır. Bunun ardından, öğrenciler yarıyıl boyunca haftada bir veya iki gün işyerine gitmekle yükümlüdür.

Ortak eğitim yapmak isteyen öğrencilerden not ortalaması 2.5’dan yüksek olmak üzere dersi açan bölümce belirlenen bir not ortalamasının üzerinde olan ve ilk dört yarıyıldaki tüm derslerini başarıyla tamamlamış öğrenciler özgeçmişlerini hazırlayarak ‘Öğrenci Bilgi Bankasına’ eklerler. Firma yetkilileri protokol ile belirlenen kontenjan doğrultusunda öğrencilerden seçim yapar.

Enstitümüzde bulunan 18 lisans programının müfredatlarında, Co-op stajına ilişkili süreçlerin Bölümler özelinde yürütülme araçları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir (Detay bilgilere Bölümlerin internet sayfalarında yer verilen lisans müfredatlarından ulaşılabilir) .

Bu tabloya yansıtılan özetin, 2022-2023 Akademik yılı için geçerli olduğunu ve müfredatların her yıl yenilenebiliyor olması sebebiyle, takip eden Akademik yıl için değişiklik olabilmektedir.

 

 

Teknik seçmeli COOP

(Cooperative Education)

Kimya  

Şartları sağlayan İYTE’li öğrencilerin, teknik seçmeli ders olarak kayıtlanabildikleri, sanayi işbirliklerimiz kapsamında belirlenen şirketlerde dönem boyu, yarı zamanlı olarak (öğrencinin programını düzenlemesi kaydıyla, tam zamanlı) iş deneyimi kazanmalarına imkân veren süreçtir. Bu programa ilk dört yarıyıldaki tüm derslerini başarıyla tamamlamış öğrenciler katılabilmektedir. Teknik seçmeli COOP dersi olan bölümlerimizin bazılarında Zorunlu ve/veya Teknik Seçmeli staj dersleri de bulunmaktadır.

Matematik
Endüstriyel Tasarım
Çevre Müh.
Elektronik Ve Haberleşme Müh.
Enerji Sist. Müh.
Gıda Müh.
Kimya Müh.
Makina Müh.
Malzeme Bilimi ve Müh.