Kariyer Ofisi Yönergesi

Personel Daire Başkanlığının 05/04/2021 tarihli ve 12459 sayılı yazısı ile Enstitümüz Senatosuna sunulan “İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü Kariyer Ofisi Yönergesi” aşağıdaki şekliyle kabul edilmiştir.