Amaçlarımız

 • Enstitü öğrencilerinin daha mezun olmadan ve mezuniyet sonrasında tercih edilirliklerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik stratejiler geliştirmek,
 • Üniversite-özel sektör ve üniversite-kamu iş birlikleri ile öğrencilerin öncelikle staj ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak,
 • Enstitünün öğrencileri ve mezunları arasındaki iletişimi sürdürmek ve güçlendirmek,
 • Enstitü öğrencileri, öğrenci kulüpleri ve mezunlarıyla arada köprü kurarak, Enstitü faaliyetlerinin tanıtılması konusunda projeler üretmek,
 • Enstitü öğrencileri ve mezunlarını buluşturacak mentörlük ilişkileri kurulmasını sağlamak,
 • Enstitü öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlamasına ve bireysel gelişimlerine destek olmak,
 • Enstitü öğrenci ve mezunlarının profesyonel iş yaşamlarında istihdam edilmeleri için ilgili bağlantıları sağlamak ve yardımcı olmak,
 • Enstitü öğrenci ve mezunları hakkında kurum içi diğer paydaşlara (Bölümler, Öğretim üyeleri, Teknopark ve Atmosfer TTO ile) güncel bilgiler iletmek, aynı zamanda güncel dış paydaş bağlantıları ve ihtiyaçları ile öğrencilerin ve mezunların kariyer gelişimlerini yönetebilmelerini sağlamak,

Faaliyet Alanlarımız

 • Kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program ve organizasyonu düzenlemek,
 • Enstitü lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan öğrenciler için iş imkânlarını araştırmak,
 • Kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda yetkinlikler kazandırma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve yayın faaliyetlerini geliştirmek, koordine etmek ve desteklemek,
 • Enstitü öğrencileri ile değişik sektörlerden çeşitli kuruluşları bir araya getirerek “Kariyer Günleri” vb. adlar altında tanıtım toplantıları düzenlemek,
 • Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve olanakları ile hedef kitlenin kariyer yönelimi ile beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak,
 • Çeşitli seminer, toplantı ve bireysel görüşmelerle etkin özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat geçirebilme konularında yardımcı olmak,
 • Öğrencilerin staj ve mezunların iş yaşamından gelen talepler doğrultusunda istihdam edilme imkânlarını arttırmak için öğrenci ve mezun bilgilerini dönemsel olarak güncellenen bir bilgi bankası sistemi ile arşivlemek,
 • İstihdam taleplerini öğrenci ve mezun profiline uygun olarak analiz etmek ve bu doğrultuda öğrenci ve mezunlara gerekli yönlendirmeleri yapmak,
 • Enstitü mezunlarının kariyer gelişimini ileriye götürmek amacıyla birbirleri ile yakın ilişki, dayanışma ve iş birliği içinde bulunmaları için çeşitli faaliyetlerde bulunmak,
 • Kariyer planlama günleri dışında, eleman talebinde bulunan kuruluşlarla mezunlar arasında iletişim sağlamak,
 • Mezunların iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek, elde edilen bilgilerden veri tabanı oluşturmak, bu konuda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü paydaşları ile iletişim halinde olmak,
 • Mezun istihdam analizleri çıkarmak, Enstitü mezunlarının işe yerleşme süreçlerini takip etmek,
 • Enstitü öğrenci ve mezunlarıyla ilgili yapılan etkinlik ve haberlerin web sayfası ve sosyal medya aracılığı ile duyurulmasını sağlamak,
 • Yurt içi ve yurt dışında istihdam edilmiş Enstitü mezunlarının kariyer gelişimlerini izlemek ve başarı hikâyelerinin, Enstitünün tanıtılması ve öğrencilere ilham olması amacıyla paylaşılmasına katkı sunmak,
 • Enstitümüz misyon ve vizyonuna uygun olarak, öğrenci ve mezunlarımızın birikim ve başarılarını, ülkemizin gençlerine katkı sağlayacak şekilde yönlendiren projeler ve stratejiler üretmek,
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nce oluşturulan ve kamu istihdamında liyakat ve yetkinliğin artırılması, stajyer, yarı zamanlı ve tam zamanlı iş ilanlarının kamuoyu ile daha etkin ve şeffaf bir şekilde paylaşılmasına yönelik e-Devlet entegrasyonu ile geliştirilen dijital bir platform olan “Kariyer Kapısı” kapsamında düzenlenecek etkinlik ve platform istihdamları ile ilgili Enstitü öğrenci ve mezunlarını bilgilendirmek,
 • Kariyer Ofisi’nin faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapmaktır.