Stajseferbirliği Teklifleri Gönderildi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, tüm kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerin “Senin için Seferbiriz” teması altında birleştiği “Staj Seferbirliği” programı;

  • Örgün eğitim veren lisans programlarında 2., 3. veya 4. sınıf (lisans 2. sınıf
    öğrencilerinde staj yapacağı tarihte bir üst sınıfa geçme şartı aranmaktadır);
  • Ön lisans programlarında 1. veya 2. Sınıf (ön lisans 1. sınıf öğrencilerinde staj yapacağı
    tarihte bir üst sınıfa geçme şartı aranmaktadır) devreye alındı.

Not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) öğrencilerin katılabildiği programda teklif dönemi başladı. Tüm kamu kurumları ve gönüllü özel sektör kuruluşlarının dahil olduğu sistemde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü de yer aldı. Program kapsamında İYTE’de staj imkanı sağlanan bölüm ve birimler bazında sisteme kaydolmuş ve staj yapmayı bekleyen üniversite öğrencilerine şeffaf bir anlayışla ve pozitif ayrımcılık güdülmeden teklifler Ofisimizce iletildi.