Faaliyet Alanlarımız

 • Kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program ve organizasyonu düzenlemek,
 • Enstitü lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan öğrenciler için iş imkânlarını araştırmak,
 • İYTE öğrencilerine ve mezun adaylarına; kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimleri sunma konusunda yetkinlikler kazandırmak ve bunları geliştirmeye yönelik eğitim ve yayın faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve desteklemek,
 • İYTE öğrencileri ile değişik sektörlerden çeşitli kuruluşları bir araya getirerek “Kariyer Günleri” vb. adlar altında tanıtım toplantıları düzenlemek,
 • Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve olanakları ile hedef kitlenin kariyer yönelimi ile beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak,
 • Çeşitli seminer, toplantı ve bireysel görüşmelerle etkin özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat geçirebilme konularında İYTE öğrencilerine ve mezun adaylarına yardımcı olmak,
 • Staj ve iş yaşamı çerçevesinde ve gelen talepler doğrultusunda öğrenci ve mezun adaylarımızın istihdam edilme imkânlarını arttırmak için dönemsel olarak güncellenen bir bilgi bankası sistemi oluşturmak,
 • İstihdam taleplerini öğrenci ve mezun profiline uygun olarak analiz etmek ve bu doğrultuda öğrenci ve mezun adaylarımıza gerekli yönlendirmeleri yapmak, mezunlarımızın yönlendirilmesi noktasında ilgili birimlere destek vermek,
 • Kariyer planlama günleri dışında, eleman talebinde bulunan kuruluşlarla ve mezunlarımızın çalıştıkları kurum ve kuruluşlarla, İYTE öğrencileri ve mezun adayları için, iletişim sağlamak,
 • İYTE öğrencileri ve mezunlarıyla ilgili yapılan etkinlik ve başarı haberlerinin, iş ve staj ilanlarının web sayfası ve sosyal medya aracılığı ile duyurulmasını sağlamak, duyurulmasına destek olmak,
 • Yurt içi ve yurt dışında istihdam edilmiş İYTE mezunlarının kariyer gelişimlerini izlemek ve başarı hikâyelerinin, İYTE’nin tanıtılması ve öğrencilere ilham olması amacıyla paylaşılmasına katkı sunmak,
 • Enstitümüz misyon ve vizyonuna uygun olarak, öğrenci ve mezun adaylarımızın birikim ve başarılarını, ülkemizin gençlerine katkı sağlayacak şekilde yönlendiren projeler ve stratejiler üretmek,
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nce oluşturulan ve kamu istihdamında liyakat ve yetkinliğin artırılması, stajyer, yarı zamanlı ve tam zamanlı iş ilanlarının kamuoyu ile daha etkin ve şeffaf bir şekilde paylaşılmasına yönelik e-Devlet entegrasyonu ile geliştirilen dijital bir platform olan “Kariyer Kapısı” kapsamında düzenlenecek etkinlik ve platform istihdamları ile ilgili İYTE öğrenci ve mezunlarını bilgilendirmek,
 • KARDES’in faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapmaktır.