Amaçlarımız

 • Öğrencilerimizin, daha mezun olmadan ve mezuniyet sonrasında tercih edilirliklerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla kariyer planlama ve bireysel yeterliliklerini geliştirmelerine yönelik strateji, politika, proje geliştirmek, program ve organizasyonlar düzenlemek,
 • Üniversite-özel sektör ve üniversite-kamu iş birlikleri ile öğrencilerimizin, iş, staj ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak,
 • Lisans ve lisansüstü programlarından mezun olacak aday öğrenciler için iş imkanlarını araştırmak,
 • Enstitü öğrencileri ile değişik sektörlerden çeşitli kuruluşları bir araya getirerek “Kariyer Günleri” vb. adlar altında tanıtım toplantıları düzenlemek,
 • Çeşitli seminer, toplantı ve bireysel görüşmelerle öğrencilerimizin ve mezun adaylarımızın kariyer planlamasına ve bireysel gelişimlerine destek olmak, etkin özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat geçirebilme konularında yardımcı olmak,
 • İstihdam olanaklarını ilgili adaylar ile buluşturmak,
 • Dönemsel olarak öğrenci iletişim anketi düzenlemek,
 • Öğrencilerin staj dönemlerine katkıda bulunmak, profesyonel iş yaşamlarında istihdamları ile ilgili bağlantıları kurabilmeleri ve İYTE mezun veri tabanına dahil olmaları konusunda öğrencilere yönlendirmeler yapmak,
 • Öğrencilerimizle kurum ve kuruluşları buluşturacak mentörlük ilişkileri kurulmasını sağlamak,
 • Öğrenci ve mezun adaylarımız hakkında kurum içi paydaşlara (Bölümlerimize, Öğretim Üyelerimize, Teknopark ve Atmosfer TTO’ya) güncel bilgiler iletmek, aynı zamanda güncel dış paydaş bağlantıları ve ihtiyaçları ile öğrencilerin ve mezun adaylarımızın kariyer gelişimlerini yönetebilmelerini sağlamak,
 • Öğrenci ve mezunlarımız arasındaki iletişimleri kuvvetlendirmek,
 • Öğrencilerimiz, öğrenci kulüplerimiz ve mezunlarımızla; arada köprü kurarak, İYTE’nin faaliyetlerinin tanıtılması konusunda projeler üretmek.